Vadības bloka klonēšana

Mainot bojātu vadības bloku, ir nepieciešama datu pārnešana no vecā uz citu līdzīgu vadības bloku. Tiek pārnesti visi parametri, ieskaitot Imobilaizera datus.